Dušan Ždímal

dusan_zdimalNarozen 17.8.1945 v Brně

Zemřel 12.5.2009 v Brně

Po střední umělecko-průmyslové škole u profesora J.A.Šálka (1964) studoval VŠUP v Praze pod vedením předních profesorů A.Beneše, P.Smetany a scénografa J.Svobody (1971). Po získání titulu „akademický architekt“ se stal kmenovým scénografem divadla Husa na provázku, kde spolupracoval s Boleslavem Polívkou, Zdenkem Pospíšilem, Petrem Scherhaufrem a Evou Tálskou, což trvale ovlivnilo jeho další tvorbu (Strašidýlka, Pépe, Commedia dell´arte, Am a Ea, Šašek a královna, Seance, Terapie, Rovzpomínání atd.)

Plakátová tvorba: např. Brněnský plakát: l. cena 1973, 1975, 1983, 2. cena při celostátním hodnocení nejlepšího plakátu roku 1988 aj.

Jeho díla jsou zastoupena nejen v četných soukromých sbírkách, ve sbírkách moravských galerií, ale i ve světových sbírkách (Paříž, Varšava, Dublin, Osaka, galerie v Japonsku, Jižní Korei, Švédsku, Americe atd.), což dokládají časté recenze ve světových grafických časopisech – Graphis, Korea Graphis atd.

Jeho práce ve výstavnictví byla oceněna v roce 1992 Cenou BVV za Expozici roku.