Jan Saudek

Jan SaudekJan Saudek patří mezi nejvýznamnější české umělecké fotografy. Dne 13. května 1935 se bankovnímu úředníkovi Gustavovi a jeho ženě v Praze narodila dvojčata Jan a Karel. Jan se narodil jako druhý, „a to ho předurčilo být celý život číslo dvě“.

Roku 1939 začíná v Evropě druhá světová válka, kdy jako malé děti byly svědky německé okupace hlavního města. Na konci druhé světové války se kvůli svému polovičnímu židovskému původu dostali i s bratrem Karlem do koncentračního tábora ve Slezsku pro tzv. míšence. Otec Gustav, který žil ve smíšeném manželství, strávil tři měsíce v ghettu Terezín.

Studoval grafickou školu v Praze a od roku 1950 pracoval jako produkční fotograf v tiskárnách a poté začal kreslit a když dostal svůj první fotoaparát Kodak Beau Brownie i fotografovat.

V letech 19541956 absolvoval povinnou vojenskou službu. Roku 1958 se oženil s Marií a měl s ní dvě děti Samuela a Davida. Roku 1959 začal používat středoformátový fotoaparátFlexaret 6×6.

Na konci 60. let odletěl do Ameriky, kde se seznámil s Hughem Edwardem, šéfem oddělení fotografie v Institutu umění v Chicagu. Jeho první vlastní výstava se uskutečnila v University of Indiana v Bloomingtonu. Roku 1970 se se svou ženou Marií rozvedl. O dva roky později se objevila „Zeď“, která se stala typickým prvkem jeho tvorby.

Pracoval s nejrůznějšími umělci z celého světa. Vystavoval v muzeu moderního umění v Paříži a vyšla jeho první monografie Svět Jana Saudka. Stal se členem Spolku českých malířů a pořádá mnoho výstav.

Roku 1990 získal francouzský umělecký Řád umění a literatury. Francouzský režisér Jerome de Missolz o něm natočil film Jan Saudek – český fotograf. V jeho životě má důležité místo jeho dlouholetá přítelkyně a zároveň manažerka Sára Saudková, která sice přijala jeho jméno, i když nebyli oddáni.